Dokumenty vydávané komisemi a výbory

Komise a výbory

Obec zřídila jako své iniciativní a kontrolní orgány komise a výbory. Svá stanoviska a návrhy mohou komise a výbory předkládat starostovi a zastupitelstvu obce, kterému jsou rovněž odpovědny za svou činnost. Náměty pro jednání komise a výboru přijímají předsedové výborů a komisí nebo obecní úřad.

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, průběžně kontroluje dodržování rozpočtu obce, vyjadřuje se k investičním záměrům obce.

Členové finančního výboru

 • předseda: Mgr. Nyklová Martina                   nyklova.martina@tiscali.cz
 •                          Cermanová Magda

 

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti obce a plní úkoly jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Členové kontrolního výboru

 • Ing. Eliška Semelová   
 •         Miroslav Hrubý
 • Mgr. Petr Maralík
 •                                     

Komise SPOZ

Členové komise KOZ

 • předseda: Anna Stašiňková
 • Jaroslava Harcubová
 • Miloslava Malcová
 • Marie Mejsnarová
 • Marie Zuzánková
 • Zdena Zevelová
 • Andrea Horáková

Letopisecká komise

Členové letopisecké komise

 • Mgr. Tibor Hájek
 • Anna Zuzánková
 • Jiřina Pitrmucová

Kronikář:   Dejmek Jaroslav, prom.mat.                      jardejmek@tiscali.cz