Škola

Ze starých matričních zápisů se dovídáme, že už v r. 1667 byla v Horní Branné škola, avšak nelze zjistit, kde byla umístěna. První nám známá školní budova byla vystavěna a odevzdána svému účelu 2. 7. 1703. Byla to budova dřevěná a nesla nápis: “Přibližujte se ke mně neumělí a shromažďujte se do domu kázně!” Stávala v místě dřívějšího domu čp. 11. Bylo to v místě bývalého hostince “Na špici” na jilemnické křižovatce. Pak tu byla vystavěna budova kamenná, kde se vyučovalo od r. 1802 do 1864. Jelikož kapacita školy již nestačila, Jan z Harrachu koupil na prosbu obce dům čp. 18. Ten byl pak patřičně upraven pro vyučování. V současné době se zde nachází mateřská škola.


První školní budova - později hostinec Na Špici

Nový školní zákon vydaný v r. 1869 stanovil povinnou školní docházku od šesti do čtrnácti let. Obci opět nastaly starosti, kde by bylo možné takové množství dětí vyučovat.

V té době byl před zámeckým pivovarem  na místě nynější školy rybník. Kolem rybníka vedla nově postavená okresní silnice. Proto obec žádala na hraběti, aby byl rybník  zrušen. Když se situace před vchodem do zámku zhoršila, hrabě svolil s podmínkou, že obec pomůže  rybník zavážet a vytvořit nový za zámkem. Obecní zastupitelstvo na své schůzi 15. 8. 1872 tento návrh schválilo. Za šest týdnů byl rybník zavezen. A tak na místě starého rybníka před zámkem obec v r. 1888 postavila novou velikou školní budovu čp. 257 podle plánů místního rodáka a stavitele Jana Vejrycha z Prahy. Na straně obráceně k parčíku nese jména našich předních pedagogů:  Komenský - Sláma -Wenzig - Bacháček.


Rybník na jehož místě stojí škola

Prvním branským učitelem byl Vojtěch Lantzl, který zde působil v období 1667 až 1696. Po něm následuje množství učitelů a později i učitelek, kteří platně přispívali k výchově a vzdělání branských školáků.


Původní vzhled školy

V šedesátých letech 20. století, kdy došlo k rozšíření školní docházky z osmi na devět let, dosavadní školní budova nestačila zvýšeným nárokům. V rámci akce Z byla provedena přístavba nového školního  křídla. Bylo tak získáno šest nových učeben s kabinety, sborovna, ředitelna a odpovídající sociální zařízení. Nadstandardem bylo zřízení plaveckého bazénu v suterénu, který sloužil k výuce plavání až do roku 2000.


Aktuální pohled na budovu školyDokumenty ke stažení


ZveřejněnoDokument
28.02.2023Zápis žáků k povinné školní docházce
16.04.2021Zápis do mateřských škol

Zveřejňované dokumenty jsou vytvořeny v programech Microsoft Word a Microsoft Excel.
Pokud nevlastníte tyto programy, můžete si volně stáhnout tyto prohlížeče:
Microsoft Word 97 Viewer (3,85 MB) a Microsoft Excel 97 Viewer (3,80 MB)