Naučná stezka

 

Vítám Vás v obci Horní Branná.

Jsem Ludvík Šmíd. V druhé polovině 19. století jsem zde působil jako vrchní lesmistr hrabat Harrachů.

Já osobně jsem si Horní Brannou zamiloval. Zdejší kraj jsem nesčetně stezkami prošel.

S učitelem Janem Bucharem a Janem hrabětem z Harrachu jsme zakládali v roce 1889 jilemnický odbor Klubu českých turistů.

Z toho důvodu mě starosta Horní Branné v roce 2017 požádal, zdali bych provedl poutníky po menším okruhu obcí a cestou jim povyprávěl o tomto kouzelném místě. Jelikož jsem se zdejšími lidmi měl vždy velmi přátelské vztahy, svolil jsem.

Pro naučnou stezku byl vybrán okruh o délce 2,9 km. Jejím cílem je přiblížit návštěvníkům zajímavosti a skvosty Horní Branné.

Jednotlivá zastavení stezky zahrnují i interaktivní herní prvky, které poskytnou zábavu menším i větším dětem. Součástí okruhu je i parkové zákoutí s posezením (zastavení č.3). Stezka se tak stává

atraktivním prvkem návštěvy Horní Branné pro rodiny s dětmi i ostatní turisty.

Za povšimnutí stojí stoleté akáty, které lemují stezku od zámku až k zastavení č. 3.

Cesta byla naplánována i s ohledem na lidi se sníženou pohyblivostí.

 

 

1) Zastavení č.1 „Nádvoří zámku“

2) Zastavení č.2 „U křížku“

3) Zastavení č.3 „Parčík - odbočka na Martinice“

4) Zastavení č.4 „Spojovačka s hlavní silnicí“

5) Zastavení č.5 „Křižovatka u Křížku“

6) Zastavení č.6 „Špitál“

 

(klikněte na mapu pro zvětšení)