Zveřejněné dokumenty ze všech odborů


Dokumenty ke stažení


ZveřejněnoDokument
14.12.2017Oznámení o době a místě konání voleb
13.12.2017Ceník odpadů 2018
13.12.2017Ceník a programová nabídka TKR 2018
13.12.2017Pozvánka na první zasedání OVK
12.12.2017Vánoční prozpěvování
12.12.2017Úřední hodiny OÚ Vánoce 2017
11.12.2017Lyžování Aldrov
11.12.2017Lyžování Herlíkovice
08.12.2017Pozvánka na ZO 18.12.2017
07.12.2017Finanční podpora VO Valteřice
06.12.2017Žádost o voličský průkaz pro volbu prezidenta republiky 2018
06.12.2017Zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
06.12.2017Zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
06.12.2017Vánoční jarmark Jilemnice 2017
04.12.2017Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Horní Branná
29.11.2017Vánoční koncert Horní Branná
28.11.2017SPÚ-komplexní pozemkové úpravy Valteřice v Krkonoších - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
28.11.2017Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Horní Branná
27.11.2017Vánoční jarmark Vrchlabí
24.11.2017Cvičení s Mikulášem
21.11.2017Smlouva o poskytnutí dotace TC Sokol Horní Branná
20.11.2017Střednědobý výhled rozpočtu Obce Horní Branná na období let 2019 - 2020 - Návrh
16.11.2017Krkonoše SMO - Návrh rozpočtu na rok 2018
16.11.2017Krkonoše SMO - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2023
15.11.2017KoPÚ Valteřice - Oznámení o ustanovení opatrovníka
14.11.2017VV - Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
13.11.2017Zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
13.11.2017Divadlo Horní Branná
08.11.2017VV o veřejném projednání návrhu změny č.1 ÚP Martinice v Krkonoších
08.11.2017VV - Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
08.11.2017Usnesení zastupitelstva č.7/2017 + zápis
08.11.2017Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
07.11.2017Rozpočtová opatření
07.11.2017Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Horní Branná
01.11.2017Seznam programů kabelové televize Horní Branná
24.10.2017Divadlo Valteřice - Docentovy svatby
24.10.2017Andělská jízda
24.10.2017Dech hor
24.10.2017Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Horní Branná
23.10.2017Seznam pozemků s nevyjasněným vlastníkem
20.10.2017Pozvánka na ZO
18.10.2017VV- Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
12.10.2017Rozpočtové opatření 5/2017
09.10.2017Uctění památky zesnulých
09.10.2017Zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
06.10.2017Zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
03.10.2017Posvícenská zábava
03.10.2017Nabídka bydlení v Jilemnici
03.10.2017Oznámení o době a místě konání voleb
29.09.2017Usnesení zastupitelstva č.6/2017 + zápis
25.09.2017Po stopách hornobranské první lyže - výsledková listina
21.09.2017Zasedání OVK Horní Branná a Valteřice
18.09.2017Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18.09.2017Divadlo Valteřice - Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
15.09.2017Svoz nebezpečného odadu
15.09.2017Kontejnery - velkoobjemový odpad
15.09.2017VV - návrh opatření obecné povahy - zákaz těžby v lesních porostech
15.09.2017Pozvánka na ZO 25.9.2017
14.09.2017Očkování proti vzteklině
14.09.2017Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Horní Branná
11.09.2017Volba prezidenta republiky 2018 - žádost o voličský průkaz
11.09.2017Volba prezidenta republiky 2018 - plná moc pro převzetí voličského průkazu
11.09.2017Muzikál Čas růží
07.09.2017Přesná muška Jilemnice
06.09.2017Zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
04.09.2017Informace o počtu a sídle volebních okrsků
01.09.2017Hornobranský orientační závod dvojic
30.08.2017Přespolní běh"Po stopách hornobranské první lyže"
30.08.2017Výběrové řízení na pozici technický pracovník obce
29.08.2017Saunafest
29.08.2017Křižlické podletí
28.08.2017Informace o občanských průkazech a cestovních pasech
23.08.2017Ahoj léto Valteřice
23.08.2017Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Horní Branná
23.08.2017Závěrečný účet obce 2016
23.08.2017VV-oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
22.08.2017ČEZ distribuce
22.08.2017ČEZ distribuce
22.08.2017Elektronická dražba nemovitých věcí
11.08.2017Smlouva o poskytnutí finanční výpomoci TJ Sokol Horní Branná
08.08.2017Poutní koncert Jilemnice
04.08.2017Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.1 Územního plánu Benecko
31.07.2017Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - kravín Valteřice
31.07.2017OÚ - dovolená
28.07.2017Žádost o voličský průkaz
27.07.2017Setkání hasičské techniky SDH Valteřice
20.07.2017Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o volném přístupu k informacím
20.07.2017Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o volném přístupu k informacím
20.07.2017Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o volném přístupu k informacím
19.07.2017Nařízení státní veterinární správy
17.07.2017Valteřické hudební odpoledne
17.07.2017Rozpočtová opatření
03.07.2017Výběrové řízení na pozici technický pracovník obce
30.06.2017Usnesení zastupitelstva č. 5/2017 + zápis
30.06.2017Podpora JPO Horní Branná
30.06.2017Podpora JPO Horní Branná
23.06.2017Čisteckej pedál 2017
23.06.2017Podpora hrobka Horní Branná
20.06.2017Pilates Valteřice
20.06.2017Pozvánka na výstavu Jan Vejrych
16.06.2017Pozvánka na ZO 26.6.2017
16.06.2017Hejnické slavnosti
13.06.2017Rozpočtový výhled Jilemnicko - svazek obcí 2018 - 2022
13.06.2017Jilemnicko- svazek obcí - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
13.06.2017Jilemnicko - svazek obcí - Závěrečný účet za rok 2016
09.06.2017Pouťová zábava
09.06.2017Závěrečný účet 2016
05.06.2017Desatero záchrany mláďat divokých zvířat při jarní senoseči
05.06.2017Výběrové řízení na pozici technický pracovník obce
01.06.2017Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - o nočním klidu
31.05.2017Dřevosochání
29.05.2017Výzva a zadávací dokumentace" Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 301 v Horní Branné"
29.05.2017Tenisový oddíl - Den otevřených dveří
23.05.2017Valteřický kros
22.05.2017Výluka a omezení provozu
22.05.2017Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
22.05.2017Dražební vyhláška
18.05.2017Rozpočtové opatření 1/2017
18.05.2017Usnesení zastupitelstva č.4/2017 + zápis
17.05.2017Dětský den Valteřice 2017
17.05.2017Procházka pohádkami 2017
16.05.2017Ceník úhrad za pečovatelskou službu platný od 1.6.2017
11.05.2017Krkonoše SMO - Návrh závěrečného účtu 2016
11.05.2017Krkonoše SMO - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016
09.05.2017Taktické cvičení HZSLK
04.05.2017Pozvánka na ZO 15.5.2017
03.05.2017Májový jarmark 2017
02.05.2017Cyklovýlet krajem Josefa Šíra 2017
02.05.2017VV - FÚ daň z nemovitosti
02.05.2017FÚ - informace k zasílání složenek
02.05.2017FÚ -Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
02.05.2017Elektronická dražební vyhláška
26.04.2017Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Valteřice
21.04.2017Pouťová zábava Dolní Branná
20.04.2017Pálení čarodejnic
20.04.2017Pálení čarodějnic Valteřice 2017
18.04.2017Biatlonové odpoledne
13.04.2017Setkání hejtmana s občany
12.04.2017Svoz nebezpečného odpadu
10.04.2017Divadlo Valteřice - Dívčí válka
04.04.2017Chovatelská přehlídka trofejí
03.04.2017Fotografická soutěž
03.04.2017Rozpočet ZŠ a MŠ J.Šíra Horní Branná 2017 a střednědobý výhled 2018 - 2019
03.04.2017Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Valteřice
31.03.2017Zápis do Mateřských škol Horní Branná a Valteřice
31.03.2017Pozvánka na biatlonový podvečer
29.03.2017Divadlo Valteřice
27.03.2017Svoz velkoobjemového odpadu
27.03.2017Informace dle zákona č.106/1999 Sb.
23.03.2017Pilates Valteřice
23.03.2017Maškarní bál Dolní Branná
22.03.2017Rozpočet na rok 2017
22.03.2017Zápis a usnesení č. 3/2017
21.03.2017Rozpočtové hospodaření - Krkonoše SMO 2017
17.03.2017Zápis do ZŠ
13.03.2017Pečovatelská služba - leták
13.03.2017Jilemnicko svazek obcí - návrh rozpočtu 2017
10.03.2017Pozvánka na ZO 20.3.2017
10.03.2017Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
10.03.2017Jarní trhy Jilemnice
08.03.2017Zahájení řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
06.03.2017Návrh rozpočtu 2017
01.03.2017Oznámení o vypnutí programů TV Markíza
01.03.2017Seznam pozemků s nevyjasněným vlastníkem
24.02.2017Centrum bez bariér Nová Paka
23.02.2017Zahájení řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
22.02.2017Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o volném přístupu k informacím
22.02.2017Nabídka zaměstnání MěÚ Jilemnice
21.02.2017Dětský karneval Valteřice
21.02.2017Usnesení zastupitelstva č.2/2017 + zápis
21.02.2017Nabídka pracovní pozice
13.02.2017Masopust 2017
10.02.2017Pozvánka na ZO 20.2.2017
09.02.2017Tříděný odpad - papír
08.02.2017Zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
08.02.2017Zápis a usnesení č. 1/2017
02.02.2017Krasojízda na rohačkách
02.02.2017Dětský karneval Horní Branná
31.01.2017Konkurz ZŠ Jilemnice
27.01.2017Pozvánka na ZO 6.2.2017
26.01.2017Lyžařské závody Valteřice
24.01.2017Nabídka volného bytu
16.01.2017Myslivecký ples
16.01.2017Ples SDH Valteřice
16.01.2017Nemocnice Jilemnice - návštěvy
11.01.2017Žádost DPS
11.01.2017Lyžařské tratě nové
10.01.2017Oznámení o dokončení obnovy KO a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
10.01.2017Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - kolonka Valteřice
10.01.2017Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - křižovatka Valteřice
05.01.2017Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Horní Branná na rok 2016
05.01.2017Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
05.01.2017Lyžařské tratě
05.01.2017Zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
04.01.2017Územní plán Jilemnice
03.01.2017Skiareál ALDROV Vítkovice
02.01.2017Financování sociální služby 2017
22.12.2016Svozový kalendář 2017 - měsíční svoz
22.12.2016Svozový kalendář 2017 - poloviční
22.12.2016Svozový kalendář 2017 - kombinovaný svoz
22.12.2016Ceník odpadů 2017
22.12.2016Smlouva o poskytnutí dotace - oddíl tenisu
22.12.2016Smlouva o poskytnutí dotace - TC Horní Branná
21.12.2016SDH Valteřice PF 2017
19.12.2016Smlouva o poskytnutí dotace - oddíl kopané
14.12.2016Usnesení zastupitelstva č.8/2016 + zápis
14.12.2016Lyžování v Herlíkovicích
14.12.2016Provoz OÚ o vánocích
14.12.2016Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Horní Branná
13.12.2016Rozpočtový výhled Obce Horní Branná na období let 2017-2019
13.12.2016Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2017
05.12.2016Divadlo Valteřice - Postel pro anděla
02.12.2016Pozvánka na ZO 12.12.2016
29.11.2016Změny jízdních řádů od 11.12.2016
25.11.2016Cvičení s Mikulášem
23.11.2016Smlouva o dotaci - tenis
23.11.2016Divadlo Hrnečku vař
23.11.2016Divadlo Myslíme jenom na to
23.11.2016Krkonošská halovka 2016
11.11.2016Zápis a usnesení č. 7/2016
11.11.2016Pozemkové úpravy- zápis z úvodního jednání
11.11.2016Pozemkové úpravy - mapa předpokládaného obvodu KoPÚ
09.11.2016Krkonoše SMO - Návrh rozpočtu na rok 2017
09.11.2016Krkonoše SMO - příloha k návrhu rozpočtu pro rok 2017
08.11.2016Rozsvěcení vánočního stromku 2016
03.11.2016PEXESO
03.11.2016Poslední leč
27.10.2016Pozvánka na ZO 7.11.2016
25.10.2016Andělská jízda
24.10.2016Zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
24.10.2016Dražební vyhláška
21.10.2016Seznam pozemků s nevyjasněným vlastníkem
20.10.2016Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
20.10.2016Oznámení o obnově katastrálního aparátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
19.10.2016Prodejní záměr
18.10.2016Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
14.10.2016Dušičky 2016Uctění památky zesnulých
10.10.2016Volby do ZK Libereckého kraje 2016
10.10.2016Svoz velkoobjemového odpadu
05.10.2016Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 ÚP Horní Branná
04.10.2016Dražební vyhláška
04.10.2016Záhájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
29.09.2016Zápis a usnesení č.6
29.09.2016Výsledková listina přespolního běhu
26.09.2016Kresby a obrazy z cest
22.09.2016Oznámení o době a místě konání voleb
16.09.2016Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.
16.09.2016Pozvánka na ZO
16.09.2016Fotbal nábor hráčů
16.09.2016Žádost o povolení pořádání akce
15.09.2016Dražební vyhláška
15.09.2016Dražební vyhláška
15.09.2016Svoz nebezpečného odpadu
12.09.2016VV - vyrozumění o zahájení správního řízení - povolení kácení
08.09.2016Žádost o vydání voličského průkazu
06.09.2016Hornobranská lyže
06.09.2016Divadlo Valteřice - Záskok
06.09.2016Orientační běh dvojic
30.08.2016VV- vyrozumění o zahájení správního řízení - povolení kácení
30.08.2016Očkování proti vzteklině
25.08.2016Rozloučení s létem
22.08.2016Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
18.08.2016Věřejná výzva - sociální pracovník Rokytnice nad Jizerou
05.08.2016Zájezd muzikál Praha
01.08.2016Divadlo zámecká zahrada
01.08.2016VV - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
01.08.2016VV- Opatření obecné povahy - mapy
01.07.2016Usnesení zastupitelstva č. 5/2016 a zápis
17.06.2016Pozvánko na ZO 27.6.2016
15.06.2016Desatero záchrany mláďat divokých zvířat při jarní senoseči
08.06.2016Pouťová zábava
27.05.2016Rozpočtová opatření 1-3
27.05.2016VV - Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
27.05.2016Usnesení zastupitelstva obce 4/016 a zápis
26.05.2016Hry bez hranic
26.05.2016Koncert VzHáčka Jilemnice
23.05.2016Pohádková cesta
19.05.2016Jarní koncert
19.05.2016Krkonoše SMO - Závěrečný účet za rok 2015
19.05.2016Krkonoše SMO - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015
18.05.2016Dražební vyhláška - Grufíková Ilona, Vrchlabí
16.05.2016Dětský den Valteřice 2016
13.05.2016Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
13.05.2016Jilemnicko - svazek obcí - zpráva o výsledku přzkoumání hospodaření za rok 2015
13.05.2016Jilemnicko - svazek obcí - Závěrečný účetza rok 2015
13.05.2016Pozvánka na ZO 23.5.2016
12.05.2016VV - O doručení návrhu změny č. 1 ÚP Horní Branná
11.05.2016Zahájení řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
11.05.2016Informace o cestovních dokladech pro děti
06.05.2016Závěrečný účet obce 2015
04.05.2016Pronájem bytu v č.p. 1
02.05.2016Cyklovýlet krajem Josefa Šíra
27.04.2016Výběroví řízení Město Jilemnice
26.04.2016VV-FÚ Daň z nemovitých věcí v roce 2016
26.04.2016Rada Jilemnice - Nařízení č.1/2016
25.04.2016Čarodějnice Horní Branná
20.04.2016Svoz nebezpečného odpadu
18.04.2016Čarodějnice Valteřice
05.04.2016Pronájem bytu v č.p. 26
01.04.2016VV - Stanovení přechodné úpravy provozu vydané opatřením obecné povahy na silnici II/293 Martinice v Krkonoších
01.04.2016VV- opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na křižovatce silnic III/2954 a III/2955, na křižovatce silnic III/2956 a III/2954 v Horní Branné a na křižovatce silnic III/2955 a I/14 u Vrchlabí
01.04.2016Uzavření OÚ
01.04.2016Velkoobjemové kontejnery
30.03.2016Divadlo Valteřice - Úžasná svatba
30.03.2016Divadlo Valteřice - Čertovská pohádka
30.03.2016Valná hromada 2016
23.03.2016Zápis do Mateřských škol Horní Branná a Valteřice
22.03.2016Usnesení zastupitelstva obce 3/2016 a zápis
22.03.2016Programová nabídka kabelové televize od 29.3.2016
15.03.2016Rozpočet na rok 2016
14.03.2016Promítání Krkonoše
14.03.2016Výroční zpráva-poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím 2015
14.03.2016Rozpočet pro rok 2016 - Jilemnicko- svazek obcí
04.03.2016Návrh změny č.3 ÚP Jilemnice
04.03.2016Nedostatečně identifikovatelné pozemky
04.03.2016MMN Jilemnice - návštěvy
04.03.2016Pozvánka na ZO 14.3.2016
29.02.2016Usnesení zastupitelstva obce 2/2016 a zápis
26.02.2016Návrh rozpočtu na rok 2016
25.02.2016Divadlo Valteřice
19.02.2016Tábor při škole
19.02.2016Přísedící u okresního soudu
15.02.2016Informace podané dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
12.02.2016Pozvánka na ZO
12.02.2016Masopustní průvod Valteřice
12.02.2016Masopustní zábava
12.02.2016Masopustní zábava
11.02.2016Informace o změně vysílání Info Horní Branná
08.02.2016Divadlo Horní Branná
08.02.2016Dětský den Valteřice
08.02.2016Nález psa
29.01.2016Zápis a usnesení č.1/2016
25.01.2016Skiareál Herlíkovice lyžování
15.01.2016Pozvánka na ZO
13.01.2016Financování sociální služby 2016
13.01.2016Ples SDH Horní Branná
13.01.2016Divadlo Valteřice - Popelka
13.01.2016VV - Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
13.01.2016VV - Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
13.01.2016VV - Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
06.01.2016Ples MS Sovinec Horní Branná
06.01.2016Zápis žáků do 1.ročníku základní školy
04.01.2016VV-stavební povolení
01.01.2016OZV č.1/2006 o závazných částech změn č.2a Územního plánu obce Horní Branná
23.12.2015Veřejná vyhláška odpady
23.12.2015Veřejná vyhláška poplatek za odpady
22.12.2015Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Horní Branná
21.12.2015Prodej kaprů
16.12.2015Svozový kalendář 2016 - měsíční
16.12.2015Svozový kalendář 2016 - poloviční
16.12.2015Svozový kalendář 2016 - kombinovaný
16.12.2015Ceník odpadů 2016
16.12.2015Digitální vysílání TKR Horní Branná - programová nabídka + ceník
14.12.2015SDH Valteřice - dobráci roku
14.12.2015Úřední dny OÚ Vánoce 2015
11.12.2015VV-Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č.1 Územního plánu Horní Branná
11.12.2015Zadání Změny č.1 Územního plánu Horní Branná
04.12.2015Zápis a usnesení č.8/2015
03.12.2015Krkonošská halovka
02.12.2015Adventní čtení 2015
02.12.2015Adventní koncert 2015
01.12.2015OZV č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad
01.12.2015OZV č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Brnná
30.11.2015Mikulášská párty
25.11.2015Cvičení pro děti "Možná přijde Mikuláš"
25.11.2015Informace TKR a internet
23.11.2015Město Špindlerův Mlýn - oznámení o volném pracovním místě
23.11.2015Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Horní Branná
20.11.2015Pozvánka na ZO 30.11.2015
16.11.2015Rozsvícení vánočního stromku
16.11.2015Andělská projížďka
16.11.2015Oznámení o uvolněném bytě
06.11.2015Informace FÚ
02.11.2015Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
30.10.2015Krkonoše SMO - Návrh rozpočtu na rok 2016
26.10.2015Puzzlemanie
26.10.2015Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
26.10.2015Kvalita vody
26.10.2015Kotlíková dotace
26.10.2015Územní rozhodnutí o umístění stavby "Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II.etapa Rekonstrukce III/295- Dolní Branná - MOK I/14 - odbočovací pruh
26.10.2015Územní rozhodnutí o umístění stavby - výkresová část
23.10.2015Usnesení zastupitelstva obce 7/2015 a zápis
20.10.2015Zahájení řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
19.10.2015Uctění památky zesnulých
15.10.2015Veřejná výzva MěÚ Špindlerův Mlýn
14.10.2015Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
09.10.2015OÚ Valteřice
09.10.2015Autorské čtení
09.10.2015Pozvánka na ZO 19.10.2015
05.10.2015Velkoobjemový kontejner
30.09.2015Oficiální výsledky - "Po stopách hornobranské první lyže"
24.09.2015Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovatelným majitelem
24.09.2015Zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
17.09.2015Nabídka volného bytu
16.09.2015Oznámení o zahájení územního řízení - Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura II.etapa Rekonstrukce II/295-Dolní Branná-MOK I/14-Odbočovací pruh
15.09.2015Přespolní běh "Po stopách hornobranské první lyže"
15.09.2015Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14.09.2015Výzva k podání nabídky - Prodejna v objektu č.p. 1 - Venkovní úpravy
10.09.2015Zahájení řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
10.09.2015Hornobranský orientační závod dvojic
08.09.2015Oznámení zpracování návrhu Aktuallizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání
04.09.2015Uápis a usnesení č. 6/2015
04.09.2015Očkování proti vzteklině
04.09.2015Usnesení zastupitelstva obce 6/2015 a zápis
02.09.2015Svoz nebezpečného odpadu
28.08.2015FÚ Dražební vyhláška
27.08.2015ÚP Horní Branná - Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
27.08.2015ÚP Horní Branná - Hlavní výkres
27.08.2015ÚP Horní Branná - Kordinační výkres
27.08.2015ÚP Horní Branná - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
27.08.2015ÚP Horní Branná - Výkres širších vztahů
27.08.2015ÚP Horní Branná- Výkres základního členění území
27.08.2015ÚP Horní Branná - Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
27.08.2015ÚP Horní Branná - Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
27.08.2015Územní plán Horní Branná - textová část
27.08.2015Územní plán Horní Branná - grafická část
21.08.2015Pozvánka na ZO 31.8.2015
19.08.2015Rozhodnutí hejtmana č.2
19.08.2015Pozvánka na muzikál
18.08.2015Pozvánka festival Za zdí Horní Branná
18.08.2015Festival Za zdí program
11.08.2015Rozhodnutí hejtmana č.1
05.08.2015Rozpis fotbalových utkání A + B
04.08.2015Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Horní Branná
29.07.2015Veřejná zakázka
29.07.2015Rozbor pitné vody
24.07.2015Modelářská show
22.07.2015VV-oznámení o zahájení stavebního řízení na úpravu křižovatky ve Valteřicích
21.07.2015Zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
20.07.2015Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
20.07.2015Návrh OOP PZKO CZ05
14.07.2015Rozpočtová změna č. 4
14.07.2015Rozpočtová změna č. 5
14.07.2015Rozpočtová změna č.6
08.07.2015Asistentka Špindlerův Mlýn
08.07.2015Informace České pošty
24.06.2015Pozvánka muzeum
24.06.2015Internet - odstávka
24.06.2015Restaurant AMOS
22.06.2015Krkonošské muzeum Vrchlabí
08.06.2015Jilemnicko-svazek obcí - závěrečný účat 2014
08.06.2015Svazek obcí - Jilemnicko - zpáva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
02.06.2015Muzeum Jilemnice - výstava
01.06.2015Zápis a usnesení ZO
01.06.2015Zápis a usnesení č.4
29.05.2015Florbalový turnaj
28.05.2015Farmářské trhy Jilemnice
28.05.2015Taneční zábava SDH Horní Branná
25.05.2015Rozpočtová změna č.1
25.05.2015Rozpočtová změna č.2
25.05.2015Rozpočtová změna č. 3
25.05.2015Rozpočtová změna č. 7
20.05.2015Hry bez hranic
20.05.2015Dražební vyhláška
14.05.2015Šíroviny č.6
13.05.2015Pozvánka na ZO 25.5.2015
12.05.2015Výzva k podání nabídky - stavební úpravy zpevněné plochy před budovou sokolovny ve Valteřicích
12.05.2015Dětský den Valteřice
12.05.2015Procházka pohádkou
07.05.2015Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Krkonoše - SMO
07.05.2015Krkonoše - SMO - závěrečný účet za rok 2014
07.05.2015Krajem Josefa Šíra
06.05.2015Nábor fotbalových hráčů a hráček
04.05.2015Závěrečný účet obce 2014
30.04.2015Veřejná vyhláška finančního úřadu
30.04.2015FÚ leták
30.04.2015Automobilová orientační soutěž Shell
29.04.2015KRNAP- sochař z Krkonoš Emil Schwantner
29.04.2015Dražební vyhláška
20.04.2015Předmájový sváteční koncert OCTOPUS
20.04.2015Pouťová zábava Dolní Branná
17.04.2015Zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
16.04.2015Slet čarodějnic 2015 - AKTUALIZOVÁNO !!!
15.04.2015Zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rosoucích mimo les
13.04.2015Jilemnicko hledá talent
13.04.2015Svoz odpadů - ZMĚNA !!!
13.04.2015Svozový kalendář - měsíční svoz (ZMĚNA)
13.04.2015Svozový kalendář - poloviční svoz (ZMĚNA)
13.04.2015Svozový kalendář - svoz kombinovaný (ZMĚNA)
13.04.2015Nebezpečný odpad
09.04.2015Dražební vyhláška
08.04.2015Farmářské trhy
08.04.2015DPS "Poudačky těch některejch lidí"
01.04.2015VV-Oznámení o návrzích opatření obecné ppovahy
01.04.2015VV-Oznámení o návrzích opatření obecné ppovahy
01.04.2015VV-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
01.04.2015VV-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
01.04.2015VV-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
01.04.2015VV-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
01.04.2015VV-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
30.03.2015Dražební vyhláška
25.03.2015Rozpočet obce na rok 2015
25.03.2015Rozpočet 2015
23.03.2015Zápis a usnesení ZO
20.03.2015Konkursní řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Dolní Kalná
20.03.2015Sběr velkoobjemového odpadu
13.03.2015Rozpis utkání Horní Branná A
13.03.2015Rozpis utkání Horní Branná B
11.03.2015Rozpočtový výhled Jilemnicko svazek obcí 2015 - 2020
11.03.2015Rozpočet 2015 Jilemnicko - svazek obcí
04.03.2015Výroční zpráva 2014 - podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
01.03.2015Výroční zpráva-poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím 2014
26.02.2015Usnesení a zápis č.2/2015
19.02.2015Nedostatečně identifikovatelní vlastníci
16.02.2015Šíroviny č.4/2015
16.02.2015Příměstský tábor
11.02.2015Kabelová televize
29.01.2015Ceník úkonů pečovatelské služby od 1.2.2015
29.01.2015Rytmus Liberec, pracoviště Jilemnice
29.01.2015DMS Rytmus Liberec
28.01.2015Čisteckej pedál 2015
28.01.2015Příměstský tábor
28.01.2015Nemocnice Jilemnice
28.01.2015Železniční výluka
26.01.2015Zápis ZO a Usnesení č. 1/2015
15.01.2015Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
13.01.2015Dětský karneval - SDH Horní Branná a TJ Sokol Horní Branná pořádají 8.2.2015 od 14 hodin v sokolovně v Horní Branné tradiční dětský karneval. Soutěž o nejhezčí masku a další soutěže. Občerstvení zajištěno.
13.01.2015Zápis do školy - Zápis žáků do 1.ročníku základní školy
09.01.2015Pozvánka na ZO
22.12.2014Úřední hodiny 2015
22.12.2014Svozový kalendář - poloviční svoz
22.12.2014Svozový kalendář - měsíční svoz
22.12.2014Svozový kalendář - kombinovaný svoz
16.12.2014Odpady 2015
15.12.2014Financování sociální služby
27.11.2014Formulář - žádost o dotace 2
26.11.2014Exekuční řízení
25.11.2014Formulář - žádost o dotace
28.07.2014Seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků
03.09.2013Občanská sdružení - přeregistrace od 1.1.2014
21.08.2013Financování DPS
12.03.2013Život pod horami - Realizační dokumentace-1
12.03.2013Život pod horami - Realizační dokumentace-2-výkresy
12.03.2013Život pod horami - Realizační dokumentace-3- výkaz výměr
27.02.20131_Ceník skládky v Dolní Branné-za 1 tunu odpadu
27.02.20132_Ceník skládky v Dolní Branné - za 1 tunu odpadu
27.02.20133_Ceník skládky v Dolní Branné - za 1 tunu odpadu
27.02.2013Jak třídit odpad-info 2-2013
12.12.2012Obecně závazná vyhláška č.2-2012 - systém sběru komunálního odpadu
07.12.2012Usnesení zastupitelstva obce 9/2012 a zápis
26.11.2012Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce
08.11.2012Usnesení zastupitelstva obce 8/2012 a zápis
19.06.2012Informační léták pečovatelské služby
19.06.2012Ceník úkonů pečovatelské služby
03.02.2011Život pod horami - Realizační dokumentace-3- výkaz výměr
22.01.2008Žádost o přidělení bytu v DPS.
14.06.2006Žádost o připojení na internet

Zveřejňované dokumenty jsou vytvořeny v programech Microsoft Word a Microsoft Excel.
Pokud nevlastníte tyto programy, můžete si volně stáhnout tyto prohlížeče:
Microsoft Word 97 Viewer (3,85 MB) a Microsoft Excel 97 Viewer (3,80 MB)