Případné platby

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti: 3927581/0100 nebo 1263093389/0800.

__________________________________________________________________

Pro rok 2021:

Poplatek za kabelovou televizi na 1 rok:      900,- Kč - základní nabídka

                                                             1 800,- Kč - rozšířená nabídka

Poplatek za internet : 300,- Kč/měsíc (platí se čtvrtletně převodem na účet)

Poplatek za odpady v roce 2021- podle velikosti nádoby

    Frekvence svozu         60 litrů                   80 litrů               110 litrů

    Měsíční                        není                        není                   900,-

    Poloviční                     850,-                    1100,-                  1500,-

    Kombinovaný             1500,-                   1950,-                  2750,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pronájem nádoby                                                                    135,- Kč/rok

Nemovitosti využívající výhradně pytlový svoz                           800,- Kč/8 ks

Rekreační objekty                                                                    500,- Kč/5ks

Každý další patel na komunální odpad (110 litrů)                         60,- Kč/1 ks

 

 Poplatek za psa :     150,- Kč/rok

                                200,- Kč/rok za  druhého a každého dalšího psa téhož držitele

ke každému poplatku za psa obdrží majitel sadu sáčků na exkrementy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dokumenty ke stažení


ZveřejněnoDokument
02.01.2019Programová nabídka + ceník TKR 2019
02.01.2019Ceník odpadů 2019

Zveřejňované dokumenty jsou vytvořeny v programech Microsoft Word a Microsoft Excel.
Pokud nevlastníte tyto programy, můžete si volně stáhnout tyto prohlížeče:
Microsoft Word 97 Viewer (3,85 MB) a Microsoft Excel 97 Viewer (3,80 MB)