Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady, které jsou spojené s poskytnutím informace (vyhledávání informace, zpracování kopie, technické nosiče dat, odeslání informací atd.), je povinen uhradit žadatel. Výše těchto nákladů je stanovena v dokumentech, které najdete v této složce.


Dokumenty ke stažení


ZveřejněnoDokument
16.04.2021Sazebník úhrad
16.02.2021Ceník úhrad za zřízení věcných břemen spojených se zásahem do vlastnictví obce Horní Branná

Zveřejňované dokumenty jsou vytvořeny v programech Microsoft Word a Microsoft Excel.
Pokud nevlastníte tyto programy, můžete si volně stáhnout tyto prohlížeče:
Microsoft Word 97 Viewer (3,85 MB) a Microsoft Excel 97 Viewer (3,80 MB)