Výroční zprávy o poskytování informací

Zprávy jsou vypracovány v rozsahu odpovídajícím § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v platném znění).