Památky v obci

Kostel, farní budova a hřbitov

V dávných dobách byl život v osadách většinou  soustředěn jenom kolem tvrze a kostela. Kostel sv. Mikuláše v Horní Branně je nejstarším v celém Podkrkonoší. Jeho historie  je velmi bohatá. Pod správu branské farnosti patřily všechny okolní vesnice, v nich byly filiálky branské fary. Branský kostel byl založen asi některým  z Vortenberků, kteří pocházeli ze starobylého rodu Markvarticů... [ více ]

Harrachovská hrobka sv. Kříže

Dne 4. září 1870 byla vysvěcena  hrobka sv. Kříže rodu Harrachů, s jejíž stavbou bylo započato již v r. 1840. Je to zajímavá a vzácná dobová stavba při cestě z Jilemnice naproti špitálu. Tvoří ji dva souosé pravidelné osmiboké hranoly o nestejné výšce... [ více ]

Prohlídka interiéru hrobky sv. Kříže je možná pouze po domluvě 

Harrachovský špitál

V r. 1710 hrabě Alois vystavěl v Horní Branné špitál. Budova byla určena pro dvanáct zestárlých hraběcích služebníků, šest mužů a šest žen, kteří tu až do své smrti byli zaopatřeni vším potřebným. Dostávali tady ubytování, stravu a oděv; byly to zvláštní modré kabáty s harrachovským znakem na prsou... [ více ]

Zámek

Branský zámek založil Zdeněk z Valdštejna a po jeho smrti stavbu dokončila vdova po něm Marie z Martinic -  bylo to v r. 1582... [ více ]

 

Expozice "Život pod horami" je opět pravidelně otevřena od 30.4.2016.

Úterý a sobota  :  10 - 12 hod.   a 13 - 15 hod.

 

Fotogalerie