Pečovatelská služba

 

Zřizovatel: Obec Horní Branná

Adresa: Horní Branná 262, 512 36

Adresa pečovatelské služby: Horní Branná 3, 512 36

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí pomoci a podpory seniorům a občanům se zdravotním znevýhodněním z Horní Branné a Valteřic, jejichž schopnosti v péči o vlastní osobu a domácnost jsou sníženy, tak aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

Pečovatelskou službu poskytujeme terénní formou na území Horní Branné a Valteřic přímo v domácnosti klienta.

Službu poskytujeme každý všední den 6:30 - 15:00 a 17:00 - 19:00, o víkendech 7:30 – 9:30 a 17:00 – 19:00. O státních svátcích se pečovatelská služba neposkytuje.

Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi bez omezení věku na území obcí Horní Branná a Valteřic, kteří žijí ve svých domácnostech a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, tzn. že jejichž schopnosti v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy a zdravotní postižení nebo omezení jim brání zvládnout každodenní úkony.

Hlavním cílem pečovatelské služby je uživatel spokojený s poskytovanou sociální službou, jenž si zachovává dosavadní způsob svého života.

Dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytujeme tyto základní činnosti:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- pomoc při zajištění chodu domácnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Žádost o poskytnutí sociální služby, informační leták a platný sazebník úhrad jednotlivých úkonů je ke stažení v dokumentech zde na webových stránkách, nebo je k dispozici v kanceláři pečovatelské služby.  K žádosti je vždy nutné doložit lékařské vyjádření.

Více informací o pečovatelské službě, k postupu podání žádosti, o možnosti poskytování pečovatelské služby, o úhradách aj. je možné získat osobně v kanceláři pečovatelské služby na adrese Horní Branná 3 ve všední dny od 6:30 do 15 hodin, telefonicky na čísle 734 231 254 / 481 584 153 nebo skrz email: dpshb@seznam.cz.

Provoz sociální služby „Pečovatelská služba Horní Branná“ je v roce 2023 finančně podpořen Libereckým krajem.


Dokumenty ke stažení


ZveřejněnoDokument
22.11.2023Popis realizace poskytovaných sociálních služeb
11.10.2023Financování sociální služby 2023
17.01.2022Financování sociální služby 2022
01.09.2021Sazebník úhrad pečovatelské služby
01.09.2021Informační leták pečovatelské služby
28.06.2021Žádost o poskytování sociálních služeb
13.04.2021Financování sociální služby 2021
31.03.2020Financování sociální služby 2020
14.02.2020Poslání a principy pečovatelské služby
13.05.2019Financování sociální služby 2019
11.02.2019Oznámení o změně v registraci sociální služby
18.04.2018Financování sociální služby 2018
12.03.2018Nabídka volných bytů v DPS
16.05.2017Ceník úhrad za pečovatelskou službu platný od 1.6.2017
13.03.2017Pečovatelská služba - leták
02.01.2017Financování sociální služby 2017
13.01.2016Financování sociální služby 2016
29.01.2015Ceník úkonů pečovatelské služby od 1.2.2015
15.12.2014Financování sociální služby

Zveřejňované dokumenty jsou vytvořeny v programech Microsoft Word a Microsoft Excel.
Pokud nevlastníte tyto programy, můžete si volně stáhnout tyto prohlížeče:
Microsoft Word 97 Viewer (3,85 MB) a Microsoft Excel 97 Viewer (3,80 MB)

pecovatelska-sluzba

Fotogalerie