Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele.  

Občanovi, který má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. K tomu vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žadatele.

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

Evidenčním orgánem je zde starosta obce.

  • vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři 
  • vede protokol o každém nahlédnutí do registru 
  • uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti

Nahlížet do registru lze buď při osobní návštěvě v úředních hodinách nebo v el. podobě kdykoliv.

Náhled do registru při osobní návštěvě: žadatel vyplní „žádost o nahlédnutí do registru“.

Náhled do registru v elektronické podobě: žadatel vyplní žádost o nahlédnutí do registru, žádost o udělení uživatelského jména a hesla k registru, heslo přidělí starosta obce, po získání přístupových informací může nahlédnout do registru, jeho činnost je zaznamenávána a monitorována.

Formuláře ke stažení 

čestné prohlášení, žádost o nahlédnutí do registru, žádost o udělení uživatelského jména a hesla k registru