ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BRANNÁ

 

 Schválená dokumentace

 Nabytí účinnosti : 31.7.2015

 


Dokumenty ke stažení


ZveřejněnoDokument
18.05.2021VV-oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 2 ÚP Horní Branná a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
20.12.2017VV - Opatření obecné povahy - Změna č. 1 ÚP Horní Branná
19.12.2017Změna č.1 ÚP Horní Branná
12.05.2016VV - O doručení návrhu změny č. 1 ÚP Horní Branná
11.12.2015VV-Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č.1 Územního plánu Horní Branná
11.12.2015Zadání Změny č.1 Územního plánu Horní Branná
27.08.2015ÚP Horní Branná - Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
27.08.2015ÚP Horní Branná - Hlavní výkres
27.08.2015ÚP Horní Branná - Kordinační výkres
27.08.2015ÚP Horní Branná - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
27.08.2015ÚP Horní Branná - Výkres širších vztahů
27.08.2015ÚP Horní Branná- Výkres základního členění území
27.08.2015ÚP Horní Branná - Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
27.08.2015ÚP Horní Branná - Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
27.08.2015Územní plán Horní Branná - textová část
27.08.2015Územní plán Horní Branná - grafická část

Zveřejňované dokumenty jsou vytvořeny v programech Microsoft Word a Microsoft Excel.
Pokud nevlastníte tyto programy, můžete si volně stáhnout tyto prohlížeče:
Microsoft Word 97 Viewer (3,85 MB) a Microsoft Excel 97 Viewer (3,80 MB)