Snížení energetické náročnosti budov

Název projektu:

Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 301 v Horní Branné

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004397

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti formou zateplení obvodového zdiva KZS s dimenzí 140 mm, zateplení stropů minerální vlnou s dimenzí 280 mm, výměna oken za nová s izolačními trojskly s celkovým součinitelem prostupu tepla výplně Uw = 0,9 W/m2K, výměna dveří s Ud = 1,5 W/m2K.

 

Přínosy projektu spočívají ve snížení energetické náročnosti, snížení provozních nákladů na vytápění, zvýšení komfortu bydlení v objektu. Úspora roční na vytápění 532,3 GJ/rok, snížení emisí CO2 na úrovni 150,52 tun/rok a snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic ve výši 0,087 tun/rok.

 

 

Název projektu:

Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 149 ve Valteřicích

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006981

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti formou zateplení obvodového zdiva KZS s dimenzí 140 mm, zateplení půdního prostoru, střechy a stropů a výměna výplní stavebních otvorů.

 

Přínosy projektu spočívají ve snížení energetické náročnosti, snížení provozních nákladů na vytápění, zvýšení komfortu bydlení v objektu. Úspora roční na vytápění 381 GJ/rok, snížení emisí CO2 na úrovni 123,85 tun/rok.

 

 


Dokumenty ke stažení


ZveřejněnoDokument
24.09.2018Zadávací dokumentace - "Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 149 ve Valteřicích"
05.04.2018Výzva a zadávací dokumentace "Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 149 ve Valteřicích"
11.01.2018Snížení energetické náročnosti budov
11.01.2018Snížení energetické náročnosti budov

Zveřejňované dokumenty jsou vytvořeny v programech Microsoft Word a Microsoft Excel.
Pokud nevlastníte tyto programy, můžete si volně stáhnout tyto prohlížeče:
Microsoft Word 97 Viewer (3,85 MB) a Microsoft Excel 97 Viewer (3,80 MB)

zatepleni

Fotogalerie