Život pod horami

 

                                 EXPOZICE  "ŽIVOT POD HORAMI" 

 

                                             

 

 

Expozice je od 1.10.2023 uzavřena, možné jsou pouze skupinové prohlídky po předcházející telefonické domluvě.

  

Tel. 734 722 632

                 

 

 

 

 

 Vstupné :

Expozice "Život pod horami"       

dospělí                       50,- Kč

studenti a senioři        30,- Kč

 

Památník J.A. Komenského 

v ceně expozice Život pod horami

samostatně :  30,- Kč / osoba

 

Hrobka rodu Harrachů

dospělí                  50,- Kč

studenti a senioři   30,- Kč

 

Veškeré vstupné pro děti do 10 let ZDARMA.

 

Kontakt : 734 722 632

 

 

----------------------------------------------------------------

 
                                                                                                                                                                                                               
                                                                           
                                                    

architektonický atelier

 

AKAD. ARCH. MILOSLAV ČEJKA  &AKAD. ARCH. VLASTA ČEJKOVÁ 

LONDÝNSKÁ  38, 120 00 PRAHA 2                    TEL/FAX:     222516098 studiofam@email.cz                                      MOB.:      604367903

  

                ŽIVOT POD HORAMI

    STÁLÁ  HISTORICKO  NÁRODOPISNÁ  EXPOZICE

      OBCÍ HORNÍ BRANNÁ & VALTEŘICE V PROSTORÁCH ZÁMKU    

      HORNÍ BRANNÁ ;  PŘÍZEMÍ ;  SÁL 1. - 3.

       REALIZAČNÍ DOKUMENTACE  A  VÝKAZ VÝMĚR

       AKAD. ARCH. MILOSLAV ČEJKA                                                               I./ 2013

 

   

I.     T E X T O V Á   Č Á S T 

ŽIVOT POD HORAMI

STÁLÁ  HISTORICKO  NÁRODOPISNÁ  EXPOZICE

OBCÍ HORNÍ BRANNÁ & VALTEŘICE  V PROSTORÁCH ZÁMKU HORNÍ BRANNÁ ;  PŘÍZEMÍ ;  SÁL 1. - 3.

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE  A  VÝKAZ VÝMĚR

  

A.               I   D   E   N   T   I   F   I   K   A   Č   N   Í       Ú   D   A   J   E   :

 

Název akce :             Ž I V O T   P O D   H O R A M  I

stálá historicko národopisná expozice obcí

Horní Branná & Valteřice

Místo akce :               Zámek Horní Branná, č.p. 1, 512 36 Horní Branná

sály č. 1. - 3. v přízemí

Investor :                    Obec Horní Branná, www.hbranna.cz

zastoupená starostou obce - Ing. Miloslav Martin,

 

e-mail: starosta@hbranna.cz                                

Autoři libreta :           PaeDr. Jan Luštinec

                                   mob.: 481543041,   e-mail : jlustinec@krnap.cz

Mgr. Jiří Louda

mob.: 499456709,  e-mail : jlouda@krnap.cz

Mgr. Olga Hájková

mob.:  499456710,  e-mail : ohajkova@krnap.cz

prom. mat. Jaroslav Dejmek, kronikář obce       

 

Produkce :                 Antonín Bien,

mob.. 721406834    e-mail : antonin.bien@seznam.cz

Stupeň :                     Realizační dokumentace, výkaz výměr

Prostorový návrh :     Studio FAM – architektonický atelier

akad. arch. Miloslav Čejka, mob.: 604367903, tel.: 225160098

                                   Londýnská 38, 120 00 Praha 2,  e-mail : studiofam@email.cz

Spolupráce :             Ivo Benš, mob.: 776334269, e-mail : arch.bens@centrum.cz

Výtv. spolupráce :      MgA Tomáš Paul, mob.: 602416636

                                    e-mail:paul.t@seznam.cz

Grafické řešení :       Jiří Sušanka,  tel.: 222715145,  mob.: 777210685

e-mail: pompei@seznam.cz

AV, projekce a          Mgr. Petr Horký, Camera inkognita P.O. BOX 585, 111 21 Praha

ozvučení :                   mob: 603420274, fax : 220972078

                                    e-mail : horky@piranhafilm.cz         

Dodavatel :                dle výběrového řízení

Datum :                      leden 2013

 

 

I D E O V Ý   N Á V R H  :

 

Výstava je v podstatě etnografická, o životě a historii obce Horní Branná a Valteřice, o životě pod horami. Oblast pod Krkonošemi je neopominutelný a atraktivní fenomén české krajiny i historie. Návrh vychází z libreta a konzultací na dle scénáře. Ideou návrhu výstavy je prostřednictvím audiovizuelních medií a ozvláštnění emocionálně zprostředkovat povědomí o zajímavosti místa a atraktivnosti historie. Každý sál bude mítsvůj komponovaný audiovizuelní příběh dle tématického dělení. Zaklenuté místnosti s plochami obílených kleneb jsou ideální projekční plochou. Samotné stavby expozic – instalace budou vloženy do centra prostoru. Zároveň budou nosičem dataprojektorů av. techniky. Využity budou stávající i nově otevřené stavební niky jako vitríny s osvícením. Materiály expoziční stavby ideově rezonují s tématem; např. historii založení obce odpovídají kmeny stromů, středověku kamenné zdivo, novověku cihelné, lidové architektuře roubení, dále hlína, textil apod. Komponovaný světelně audiovizuální pořad obsáhne historii, průlet na horami a s trochou romantiky úvod do krkonošského prostředí a historie, noc a svítání, slety sov, kalný potok, oheň a plameny, kácení lesa, zvony, písně, budování hradů a zvuky boje v dramatické stínohře, mezitím osvícení dominant – např. projekce erbů a šlechtických podobizen. Podobným způsobem může být zpracována harrachovská a další historie. Doklady a obrazové materiály (fotografie, mapy, schemata apod.) budou na zadem prosvícených fotoscanech. Např. galerii rodáků lze provést jako supertablo s volitelným prosvícením a interaktivní volbou dalších informací. Exponáty instalované v atypických vitrínách budou bodově nasvícené LED svítidly. Maskot „Vejrych“ – černý kocour, bude provázet celou výstavu, figura se bude objevovat v různých pozicích na stěně, trámu, číhat za oknem a ve skoku s vytaženými drápy a zuby na záda odcházejícím návštěvníkům nad východem, dalším doplněním by mohla být vycpaná zvířátka, např. liška a sovy, výstavu bude provázet velkoplošná projekce fotografií,např. ing. Jiřího Havla, dalších rodáků i jiných, včetně historických snímků Horní Branné, Valteřic a okolí, potažmo Krkonoš, včetně soudobých foto dtto. A obrazy malířů J. Šíra a i F. Kavána,  projekce - prolínačka současností a minulosti s obrazy malovanými v Branné a okolí, např. typické „kopno“. Zvolené interaktivity pro děti i dospělé jsou pak vhodným stylovým pokračováním.

 

 

 

Podrobněji na www.hbranna.cz /úřední deska